Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  6. 06. 2024 08:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-367/24
INI-356/24

Relax d.d.

Obvestilo o mestu objave nadzorovanih informacij

Družba Relax d.d. sporoča, da je njeno mesto objave nadzorovanih informacij spletna stran SEOnet (http://seonet.ljse.si/) in spletna stran družbe: https://www.relax.si/content/footer/letna-porocila.

Upravni odbor Skupine RELAX d.d.
Datum: 7. 06. 2024