Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  5. 06. 2024 08:30
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-366/24
INI-355/24

UNIOR d.d., Zreče

Sklic 28. seje skupščine družbe UNIOR d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 6.5. točke Statuta družbe, uprava družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), sklicuje

 

28. sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki bo v sredo, 10. 7. 2024 ob 12. uri v Zeleni dvorani hotela Atrij v Zrečah.

 

Sklic skupščine in gradivo za skupščino skupaj z obrazložitvami predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda ter obrazec prijave udeležbe in obrazec pooblastila za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice so v pripetih dokumentih, objavljeni pa so tudi na spletni strani družbe UNIOR d.d. Sklic 28. seje skupščine je objavljen tudi na spletni strani Ajpes.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 6. 06. 2024