Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4. 06. 2024 09:13
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-361/24
INI-350/24

KRKA, d. d., Novo mesto

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) obvešča, da bo pričela z organiziranim zbiranjem pooblastil delničarjev za glasovanje na 30. redni skupščini delničarjev Krke, ki bo 11. 7. 2024. Razlog za organiziranje zbiranja pooblastil je spodbuditi delničarje k aktivnemu in odgovornemu izvrševanju pravice delničarjev za glasovanje na skupščini.

Organizirano zbiranje pooblastil bo izvedeno tako, da bodo delničarjem po pošti poslana natisnjena pisna pooblastila, na katerih bodo delničarji lahko izbrali pooblaščenca in izkazali svojo voljo glede predlaganih sklepov. Pri vsakem predlogu bo naveden predlog pooblaščenca za glasovanje. Pooblaščenci bodo upoštevali voljo delničarjev, ki jih bodo pooblastili, in bodo pri posamezni točki dnevnega reda skupščine glasovali v skladu z navodili delničarjev.

Pooblaščenci za zbiranje pooblastil bodo:

  1. Jože Colarič, roj. 27. avgusta 1955, predsednik uprave in generalni direktor Krke, d. d., Novo mesto,
  2. dr. Aleš Rotar, roj. 7. junija 1960, član uprave Krke, d. d., Novo mesto,
  3. David Bratož, roj. 19. marca 1976, član uprave Krke, d. d., Novo mesto,
  4. Zvezdana Bajc, roj. 9. januarja 1953, upokojenka Krke, d. d., Novo mesto in
  5. Marjeta Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenka Krke, d. d., Novo mesto.

V prilogi je obrazec pooblastila z navodili za izpolnjevanje.

Izpolnjeno pooblastilo delničarji pošljejo po pošti na naslov Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, in sicer tako, da pooblastilo prispe na sedež družbe najkasneje 7. 7. 2024.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 4. 6. 2024 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 5. 06. 2024