Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4. 06. 2024 09:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-359/24
INI-348/24

SAVA RE, d. d., Ljubljana

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (agencija) je včeraj na svoji spletni strani www.spglobal.com/en Savi Re potrdila bonitetno oceno finančne moči in kreditno bonitetno oceno izdajatelja »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Ocene temeljijo na njihovem posodobljenem kapitalskem modelu, ki je bil prenovljen in usklajen s sprejetimi merili za analizo tveganjem prilagojene kapitaliziranosti z dne 15. 11. 2023.

Agencija v svojem poročilu navaja, da je kapitaliziranost Zavarovalne skupine Sava tudi po novem modelu na zelo visoki ravni in z 99,99-odstotno stopnjo zaupanja izkazuje visok presežek nad zahtevanim minimalnim kapitalom tudi v ekstremnih scenarijih.

Visoko bonitetno oceno finančne moči »A« s stabilno srednjeročno napovedjo poleg Save Re ohranja tudi največja hčerinska družba Zavarovalnica Sava.

K ohranjanju visoke kapitaliziranosti prispeva tudi dejstvo, da nov kapitalski model v celoti pripoznava višino pogodbene storitvene marže (CSM), ki je konec leta 2023 za skupino znašala 149,4 milijona evrov. Revidirani znesek CSM je po mednarodnem standardu računovodskega poročanja 17 v celoti izkazan tudi v razkritjih k računovodskim izkazom v letnem poročilu. Prejšnji model je upošteval le del pričakovanega prihodnjega dobička portfelja življenjskih zavarovanj.

Agencija v svojem poročilu poudarja, da je ključna prednost Zavarovalne skupine Sava dober tržni položaj v Sloveniji, kjer skupina zaseda drugo mesto, z dodatno razpršitvijo prihodkov prek pozavarovanja na mednarodnih pozavarovalnih trgih. Druga prednost je visoka kapitaliziranost in presežek kapitala, kakor je navedeno v uvodu te objave. Kot tretjo prednost agencija navaja preudarno sklepanje (po)zavarovanj, konservativno pozavarovalno zaščito in preudarno naložbeno strategijo skupine. Kot tveganje pa agencija navaja, da je geografska struktura prihodkov Zavarovalne skupine Sava glede na primerljive gospodarske subjekte, ki imajo višjo bonitetno oceno, manj razpršena, saj skupina večino prihodkov ustvari v Sloveniji.

V nasprotju z lansko izjavo glede srednjeročne napovedi, v kateri je agencija označila izboljšanje bonitetne ocene kot malo verjetno, letošnja razlaga tako možnost izboljšanja dopušča. Za morebiten dvig bonitetne ocene v naslednjih 24 mesecih bi po mnenju agencije morala biti izpolnjena dva pogoja. Prvi je izboljšanje konkurenčnega položaja, kot je na primer rast slovenskega BDP, da bi se približal povprečju evrskega območja in posledično omogočil višjo rast zavarovalne premije. Drugi je nadaljnja rast absolutnih zneskov presežka kapitaliziranosti v kapitalskem modelu, pri čemer bi relativna rast zahtevanega kapitala iz naslova zavarovalnih in tržnih tveganj ostala omejena. Kot primer negativnega dejavnika, ki bi lahko vplival na bonitetno oceno, pa agencija navaja večji padec prihodkov ali dobička, ki bi ga povzročili zunanji vplivi, zaradi katerih bi se hkrati bistveno poslabšala makroekonomska slika Slovenije.

Agencija rezultate prvega četrtletja 2024 in njihov vpliv na kapitaliziranost ocenjuje pozitivno.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 4. 6. 2024, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Sava Re, d.d.
Datum: 5. 06. 2024