Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  3. 06. 2024 14:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-356/24
INI-345/24

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Prejem nasprotnega predloga za skupščino 19. 6. 2024

Družba je v obdobju po izteku 7 dnevnega roka po objavi sklica skupščine, ki bo 19. 6. 2024, prejela nasprotni predlog delničarja Modra zavarovalnica, d.d., k točkama 5.1 in 5.2 predlaganega dnevnega reda. Predlagateljica je predlog podala v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada. Predlog ne izpolnjuje pogojev za obvezno objavo po 1. odstavku 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Družba zaradi transparentnosti in obveščenosti delničarjev objavlja prejeti nasprotni predlog, ki je pripet temu obvestilu.

Družba bo nasprotni predlog objavila tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si, kjer bo dosegljiv najmanj 5 let od objave ter na spletnih straneh AJPES.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 4. 06. 2024