Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  29. 03. 2024 13:25
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-170/24
INI-163/24

DARS d.d., Celje

Sklepi 27. izredne seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, v pripetem delu notarskega zapisnika objavlja sklepe 27. izredne seje skupščine družbe DARS, ki je bila 29. 3. 2024.

Informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS (www.dars.si).

Služba za komuniciranje
Datum: 2. 04. 2024