Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  6. 02. 2024 08:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-68/24
INI-64/24

NAMA d.d. LJUBLJANA

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter veljavne zakonodaje družba NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe se je sestal na prvi letošnji seji dne 5.2.2024. Člani nadzornega sveta so se med drugim seznanili s prvo informacijo o poslovanju Skupine Nama in družbe Nama d.d. v poslovnem letu 2023.

Skupina Nama je v letu 2023 po nerevidiranih podatkih ustvarila prihodke iz poslovanja v višini 11,85 mio EUR, kar predstavlja 2,2% rast glede na predhodno leto. Odhodki iz poslovanja so dosegli 11,16 mio EUR in bili za 1,9% višji glede na leto 2022. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 696 tisoč EUR in lanskega presegel za 7,1%, medtem ko je bil čisti poslovni izid v višini 519 tisoč EUR od lanskega višji za 12,7%.

Nama d.d. je v enakem obdobju beležila prihodke iz poslovanja v višini 3,6 mio EUR, kar predstavlja 11% rast glede na predhodno leto. Odhodki iz poslovanja so dosegli 2,4 mio EUR in bili za 11,1% višji v primerjavi z letom 2022. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 1,2 mio EUR in je lanskega presegel za 10,8%, medtem ko je bil čisti poslovni izid v višini 515 tisoč EUR od lanskega višji za 44%.

 

Ta objava bo objavljena tudi na spletni strani družbe NAMA d.d. Ljubljana, (www.nama.si) od 6.2.2024 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Uprava družbe

Datum: 7. 02. 2024