Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  2. 02. 2024 17:21
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-65/24
INI-61/24

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Telekom Slovenije, d.d., prejel pripravljalno vlogo družbe T-2, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, v zvezi s tožbo družbe T-2, d.o.o., s katero je deležnike seznanil 2. 3. 2021 in 3. 3. 2021, sporoča, da je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel pripravljalno vlogo tožeče stranke, s katero ta med drugim predlaga povečanje tožbenega zahtevka v ocenjeni višini 59 milijonov EUR.

V Telekomu Slovenije, d.d., bomo prejeto vlogo in spremembo tožbenega zahtevka preučili in se nanjo ustrezno odzvali.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 5. 02. 2024