Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  15. 09. 2023 16:01
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-585/23
INI-571/23

SAVA RE, d. d., Ljubljana

AM Best Savi Re potrdil oceno A s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana (Sava Re ali družba) objavlja to obvestilo:

Bonitetna agencija AM Best (agencija) je po rednem letnem pregledu poslovanja danes objavila bonitetni oceni za Savo Re:

»AM Best je Pozavarovalnici Sava, d.d. (Savi Re) iz Slovenije, operativni krovni družbi Zavarovalne skupine Sava, potrdil oceno finančne moči A (odlično) in dolgoročno kreditno bonitetno oceno izdajatelja ›a‹ (odlično). Srednjeročna napoved za ti bonitetni oceni je stabilna.

Bonitetni oceni sta odraz trdnega finančnega položaja Save Re, ki ga AM Best ocenjuje kot zelo močnega, dobrih rezultatov poslovanja, nevtralnega poslovnega profila in ustreznega upravljanja tveganj v družbi (angl. Enterprise Risk Management).« Vir: Sporočilo za javnost AM Best

Glede ocene finančnega položaja družbe agencija navaja: »Naša splošna ocena, da je finančni položaj zelo močan, sloni na najvišji ravni tveganju prilagojene kapitaliziranosti Save Re, merjene z Bestovim količnikom kapitalske ustreznosti (BCAR), likvidnem naložbenem portfelju, preudarnem oblikovanju rezervacij in dobrem ustvarjanju notranjega kapitala.« Vir: Sporočilo za javnost AM Best

Glede uspešnosti poslovanja agencija ugotavlja: »Sava Re že vrsto let ustvarja dobre in stabilne rezultate poslovanja, kar potrjuje petletno (2018–2022) tehtano povprečje donosnosti lastniškega kapitala v višini 14,3 % (po izračunih AM Best). Dosledno doseganje pozitivnih poslovnih rezultatov v zadnjih petih letih temelji na dobrih zavarovalnih rezultatih življenjskih in premoženjskih poslov, ki jih lepo dopolnjujejo prihodki od naložb.« Vir: Sporočilo za javnost AM Best

Glede posledic nedavnih poplav agencija navaja: »Na celoletni rezultat bodo negativno vplivale poplave v tretjem četrtletju, zlasti tiste v Sloveniji, vendar naj bi škode ostale znotraj sprejemljivih mej tveganj skupine.« Vir: Sporočilo za javnost AM Best

Celotno sporočilo za javnost agencije in druge informacije o bonitetnih ocenah so na voljo na spletni strani https://news.ambest.com/PR/PressContent.aspx?altsrc=2&refnum=33802.

 

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 15. septembra 2023, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Sava Re, d.d.
Datum: 18. 09. 2023