Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  15. 09. 2023 09:53
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-34/23
TOS-34/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 8. 9. 2023 do vključno 14. 9. 2023. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.046 lastnih delnic v skupni vrednosti 650.267 EUR, in sicer:

- 8. 9. 2023               984   delnic po povprečni tehtani ceni   109,17 EUR,
- 11. 9. 2023             890   delnic po povprečni tehtani ceni   110,00 EUR,
- 12. 9. 2023             795   delnic po povprečni tehtani ceni   109,00 EUR,
- 13. 9. 2023          1.700   delnic po povprečni tehtani ceni   106,81 EUR in
- 14. 9. 2023          1.677   delnic po povprečni tehtani ceni   105,38 EUR.
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.856.140, kar je predstavljalo 5,660 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.862.186, kar predstavlja 5,679 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 15. 9. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 18. 09. 2023