Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Obvestila o pomembnem lastniškem deležu
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  8. 09. 2023 09:09
Oznaka objavljenega dokumenta : NIH-19/23
NIH-19/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 1. 9. 2023 do vključno 7. 9. 2023. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 7.247 lastnih delnic v skupni vrednosti 756.647 EUR, in sicer:

- 1. 9. 2023          1.696   delnic po povprečni tehtani ceni   103,88 EUR,
- 4. 9. 2023          1.160   delnic po povprečni tehtani ceni   103,82 EUR,
- 5. 9. 2023          1.761   delnic po povprečni tehtani ceni   103,50 EUR,
- 6. 9. 2023          1.829   delnic po povprečni tehtani ceni   104,50 EUR in
- 7. 9. 2023             801   delnic po povprečni tehtani ceni   108,16 EUR.
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.848.893, kar je predstavljalo 5,638 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.856.140, kar predstavlja 5,660 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 8. 9. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 11. 09. 2023