Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  10. 03. 2023 15:17
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-137/23
INI-125/23

Union Hotels Collection d.d.

Obvestilo o sklepih 41. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje poslovodstvo družbe UNION HOTELS COLLECTION d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja: sklepe 41. skupščine delniške družbe UNION HOTELS COLLECTION d.d.

Delničarji družbe UNION HOTELS COLLECTION d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana so se 10.03.2023 sestali na 41. skupščini delniške družbe. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih 1.691.202 delnic oziroma 95,97% delnic družbe z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi 41. skupščine delničarjev družbe UNION HOTELS COLLECTION d.d., izid glasovanja ter ostale informacije, so predstavljeni v priloženem zapisniku skupščine.

Sporočilo bo od dneva objave objavljeno tudi na spletni strani družbe https://www.uhcollection.si/ in sicer do izteka zakonsko predpisanega roka.

 

Izvršni direktor:
Matej Rigelnik

Datum: 13. 03. 2023
Pripeti dokumenti:  Zapisnik 41. skupščine