Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  9. 03. 2023 19:20
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-135/23
INI-123/23

INTEREUROPA, d.d., Koper

Informacija o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. v letu 2022 (nerevidirani podatki)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih inštrumentov družba INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba objavlja Informacijo o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. v letu 2022 (nerevidirani podatki).

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d. d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj 10 (deset) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 10. 03. 2023