Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  20.7.2020 15:03
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-518/20
INI-505/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

34. skupščina delničarjev družbe INTEREUROPA d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Intereuropa d.d. Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi točke 6.30 Statuta družbe INTEREUROPA d.d. uprava družbe sklicuje 34. skupščino delničarjev družbe Intereuropa d.d., ki bo 27. 8. 2020 ob 15.00 uri po priloženem dnevnem redu in predlogih sklepov z utemeljitvami.

Vzorec prijave in pooblastila za glasovanje na skupščini sta v prilogi.

Sklic skupščine se skladno s statutom družbe objavi na spletni strani AJPES.

Javna objava bo dostopna na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj pet let po datumu objave.

Uprava družbe
Datum: 21.7.2020