Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  15. 09. 2023 09:05
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-584/23
INI-570/23

VIPA HOLDING, d.d.

Mesečno poročanje po stanju na dan 31.08.2023

Na podlagi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID, Ur. l. RS št. 68/2007 z dne 30.07.2007) in 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS št. 99/2007 z dne 30.10.2007) in določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba VIPA HOLDING, d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja

NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI

MESEČNEGA POROČILA PO STANJU NA DAN 31. 08. 2023.

Družba VIPA HOLDING, d.d. objavlja mesečno poročilo po stanju na dan 31.08.2023, ki je od danes dalje dostopno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Mesečno poročilo po stanju na dan 31.08.2023 in to obvestilo bosta od 15.09.2023 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 18. 09. 2023