Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  29. 07. 2022 16:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-520/22
INI-513/22

DARS d.d., Celje

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, sklicuje 21. sejo skupščine družbe DARS, d. d., ki bo 30. avgusta 2022 ob 11. uri v prostorih družbe DARS, d. d., Dunajska 7, Ljubljana.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

 

Uprava družbe
Datum: 1. 08. 2022