Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  14. 05. 2024 16:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-286/24
INI-278/24

KD d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih 33. skupščine delničarjev družbe KD d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in veljavne zakonodaje družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v pripetem dokumentu objavlja sklepe 33. skupščine delničarjev družbe, ki je potekala dne 14. maja 2024.

To obvestilo bo od 14. maja 2024 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav.

 

KD d.d.
Datum: 15. 05. 2024