Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  10. 05. 2024 16:05
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-273/24
INI-266/24

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Mesečno poročanje

V skladu s sklepom o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS št. 99/2007) obveščamo, da bodo dne 10.05.2024 na spletni strani družbe objavljeni podatki, ki jih zahtevata četrti in peti člen sklepa.

Uprava
Datum: 13. 05. 2024
Pripeti dokumenti:  Poročilo