Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  7. 02. 2024 08:30
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-70/24
INI-66/24

UNIOR d.d., Zreče

Sprememba Finančnega koledarja objav družbe UNIOR d.d. za leto 2024

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

 

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2024.

Družba UNIOR d.d. objavlja spremenjen Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2024. Spremembe se nanašajo na datum objave sklica skupščine in datum izvedbe skupščine družbe v letu 2024 ter na objavo Prehodnih rezultatov poslovanja Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za leto 2023 in objavo Ocene poslovanja Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. v letu 2024.

Spremembe finančnega koledarja je na svoji 1. redni seji, dne 6. 2. 2024 potrdil Nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 9. 02. 2024
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar