Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  31. 01. 2024 17:30
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-61/24
INI-58/24

NLB, d. d., Ljubljana

Pridobitev dovoljenja ECB za vključitev izdanih podrejenih obveznic v izračun dodatnega kapitala

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumenov (ZTFI-1) v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

NLB d.d. je pridobila dovoljenje Evropske centralne banke (ECB) za vključitev dne 24. 1. 2024 izdanih podrejenih obveznic v skupnem nominalnem znesku 300.000.000 EUR (ISIN koda XS2750306511) v izračun njenega dodatnega (Tier 2) kapitala na solo in konsolidirani osnovi z dnem njihove izdaje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 31. 1. 2024 dalje na voljo na uradni spletni strani družbe (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 1. 02. 2024