Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  17. 11. 2023 10:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-658/23
INI-643/23

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Politika upravljanja Save Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Uprava Save Re, d.d., je s soglasjem nadzornega sveta družbe v novembru 2023 sprejela spremembe in dopolnitve Politike upravljanja Save Re, d.d.

Dokument določa poglavitne usmeritve upravljanja Save Re, d.d., in pomeni zavezo za prihodnje delovanje.

Politika upravljanja Save Re, d.d., je v pripetem dokumentu.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 17. novembra 2023, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Sava Re, d.d.
Datum: 20. 11. 2023