Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  14. 09. 2023 16:01
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-583/23
INI-569/23

DATALAB, d.d., Ljubljana

Objava informacij o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Datalab Tehnologije d.d. je dne 14.09.2023 prejela obvestila o spremembi pomembnih deležev ter jih objavlja na podlagi 147. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1).  

Obvestila o spremembi pomembnih deležev so v priponki obvestila.

 

Sporočilo bo od 14.09.2023 dalje za obdobje pet let objavljeno na spletni strani družbe (www.datalab.si).

 

                                           Upravni odbor Datalab Tehnologije d.d.

Datum: 15. 09. 2023
Pripeti dokumenti:  P DEL ESHA,  P DEL MSHA,  P Del Rucio