Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  13. 03. 2023 11:04
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-138/23
INI-126/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 9.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  100 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.804,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in  0,0056%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 10.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  100 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.920,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in  0,0056%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.297.032 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,3036% vseh delnic in 72,4036% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 14. 03. 2023