Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  16. 01. 2023 16:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-31/23
INI-30/23

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Telekom Slovenije, d.d., prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., obvešča, da je dne 16. 1. 2023 s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel sklep, s katerim je sodišče ustavilo postopek, v katerem sta družbi POP TV d.o.o. Ljubljana in Kanal A d.o.o. z nasprotno tožbo od Telekoma Slovenije, d.d., zahtevali plačilo odškodnine v višini pcto. 58.154.012,16 EUR s spp. Ustavitev postopka je posledica umika tožbe, ki jo je Telekom Slovenije, d.d., vložil proti družbama POP TV d.o.o. Ljubljana in Kanal A d.o.o., ter umika nasprotne tožbe, ki sta jo zoper Telekom Slovenije, d.d., vložili družbi POP TV d.o.o. Ljubljana in Kanal A d.o.o.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 17. 01. 2023