Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  23. 11. 2022 08:34
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-747/22
INI-730/22

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba finančnega koledarja 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja spremembo finančnega koledarja 2022. Sprememba se nanaša na datum objave:

  • nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – september 2022 in
  • povzetka poslovnega načrta za leto 2023 ter ocene poslovanja za leto 2022.

Dokumenta bosta objavljena v torek, 29. 11. 2022.

Informacija bo od 23.11.2022 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 24. 11. 2022
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2022