Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  18. 05. 2023 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-329/23
INI-316/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Objava sklica 29. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 296. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje 29. redno sejo skupščine delničarjev družbe Krka, d. d., Novo mesto.

Sklic 29. skupščine in ostala gradiva se nahajajo v priloženih dokumentih.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 18. 5. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 19. 05. 2023