Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  18. 05. 2023 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-327/23
INI-314/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka, d. d., Novo mesto v prvem četrtletju 2023

Na podlagi  26. člena Pravil Ljubljanske borze d.d. družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2023.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 18. 5. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 19. 05. 2023