Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  16. 03. 2023 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-143/23
INI-131/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka in nerevidirani računovodski izkazi družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2022

Na podlagi 26. člena Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja Nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze skupine Krka in nerevidirane računovodske izkaze družbe Krka za leto 2022 s pomembnejšimi pojasnili. 

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 16. 3. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 17. 03. 2023