Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  10. 03. 2023 12:27
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-10/23
TOS-10/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 3. 3. 2023 do vključno 9. 3. 2023. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.885 lastnih delnic v skupni vrednosti 411.628 EUR, in sicer:

- 3. 3. 2023             470   delnic po povprečni tehtani ceni   107,01 EUR,
- 6. 3. 2023             873   delnic po povprečni tehtani ceni   107,30 EUR,
- 7. 3. 2023             800   delnic po povprečni tehtani ceni   105,94 EUR,
- 8. 3. 2023             831   delnic po povprečni tehtani ceni   104,87 EUR in
- 9. 3. 2023             911   delnic po povprečni tehtani ceni   105,11 EUR.
    
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.803.119, kar je predstavljalo 5,498 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.807.004, kar predstavlja 5,510 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 10. 3. 2023 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 13. 03. 2023