Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  19. 01. 2023 16:01
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-40/23
INI-37/23

INTEREUROPA, d.d., Koper

Dodatni predlogi sklepov in čistopis dnevnega reda 40. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Intereuropa d.d., Koper, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Intereuropa d.d. na podlagi prejete zahteve za dopolnitev dnevnega reda 40. skupščine delničarjev s strani delničarja Pošta Slovenije d.o.o., objavlja dodatne predloge sklepov in čistopis dopolnjenega dnevnega reda 40. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d.

Predlog delničarja Pošta Slovenije d.o.o. za dopolnitev dnevnega reda 40. skupščine delničarjev je priložen.

Javna objava bo dostopna na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj pet let po datumu objave.

Uprava družbe
Datum: 20. 01. 2023