Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  19. 01. 2023 13:09
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-37/23
INI-35/23

SID banka, d. d., Ljubljana

Finančni koledar za leto 2023

VRSTA OBJAVE

PREDVIDENI DATUM OBJAVE*

 

 

Letno poročilo SID banke za leto 2022**

petek, 28. april 2023

Sklic skupščine delničarjev

sreda, 31. maj 2023

Razkritja po 3. stebru na dan 31. 3. 2023

četrtek, 15. junij 2023

Skupščina delničarjev

sreda, 5. julij 2023

Objava sklepov skupščine delničarjev in poročila o prejemkih

četrtek, 6. julij 2023

Razkritja po 3. stebru na dan 30. 6. 2023

petek, 13. oktober 2023

Razkritja po 3. stebru na dan 30. 9. 2023

petek, 15. december 2023

* Navedeni so predvideni datumi objav. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih. Morebitne spremembe datumov objav bodo objavljene na spletni strani SID banke.

** Sestavni del letnega poročila so razkritja po 3. stebru po stanju na dan 31.12.2022.

 

 

SID banka, d.d., Ljubljana
Datum: 20. 01. 2023