Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  2.10.2019 08:56
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-65/19
TOS-65/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter v skladu s 148. in 149. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group d.d.), objavlja obvestilo o spremembi skupnega števila lastnih delnic in o novem skupnem številu lastnih delnic na dan 30.9.2019:

  • skupno število vseh izdanih delnic, vpisanih centralnem registru imetnikov delnic izdajatelja KD Group d.d., ki ga vodi KDD d.d.: 2.460.662,
  • skupno število lastnih delnic: 66.120, kar predstavlja 2,68% vseh izdanih delnic,
  • skupno število delnic z glasovalno pravico:  2.404.542, kar predstavlja 97,32% vseh izdanih delnic.


To obvestilo bo od 2.10.2019 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave. 

 

KD Group d.d.
Datum: 3.10.2019