Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  9.9.2019 08:19
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-614/19
INI-604/19

NLB, d. d., Ljubljana

34. Skupščina delničarjev NLB d.d.

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

34. Skupščina delničarjev NLB d.d.

Na podlagi 130. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 13. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana Uprava NLB d.d. sklicuje

 

34. Skupščino delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,

ki bo dne 21.10.2019 s pričetkom ob 11:00 uri (pričetek registracije delničarjev ob 10:30),

na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana

 

 

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino z obrazložitvami so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, oddelek Sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljena pa so do nadaljnjega na spletni strani družbe https://www.nlb.si/skupscine. Sklic je objavljen tudi na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.

Ta informacija bo od 9. septembra 2019 do nadaljnjega objavljena tudi na spletni strani družbe www.nlb.si.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d.
Datum: 10.9.2019