Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  8.8.2019 15:02
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-560/19
INI-550/19

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Podpis sporazuma o pridobivanju deleža v Diagnostičnem centru Bled

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d. je s Savo Re, d.d. sklenila sporazum, ki ji daje možnost pridobitve 40-odstotnega deleža v osnovnem kapitalu družbe Diagnostični center Bled, d.o.o., kar predstavlja 50 odstotkov glasovalnih pravic. Zavarovalnica Triglav, d.d. ima skupaj s Savo Re, d.d. namen pridobiti skupno kontrolo nad družbo Diagnostični center Bled, d.o.o., preko družbe ZTSR, d.o.o., ki je v skupni lasti obeh družb.

Naložba je del rednih aktivnosti izvajanja politike upravljanja portfelja finančnih naložb Skupine Triglav in na njegovo sestavo ne bo imela pomembnejšega vpliva. Izvedba transakcije je pogojena z izpolnitvijo določenih odložnih pogojev.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 8. 8. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 9.8.2019