Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  17.6.2022 12:02
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-426/22
INI-419/22

Union Hotels Collection d.d.

Sprememba finančnega koledarja za 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Union Hotels Collection, d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, objavlja spremenjen  Finančni koledar pomembnejših objav v letu 2022.

Spremenjen finančni koledar za leto 2022  se nahaja v pripetem dokumentu.

Finančni koledar bo od  27.6.2022 in za obdobje najmanj 5 let  objavljen tudi na spletnih straneh družbe www.uhcollection.si

 

Glavna izvršna direktorica:
Tjaša Telič Goršič

Datum: 20.6.2022
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2022