Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  17.6.2022 10:03
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-424/22
INI-417/22

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 34. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja sklepe 34. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala 16. junija 2022 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Sprejeti skupščinski sklepi so podani v pripetem dokumentu, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani družbe www.telekom.si, in sicer najmanj pet let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 20.6.2022