Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  12.1.2021 14:57
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-5/21
TOS-5/21

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Sklic na dokument: PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

Družba popravlja pisno napako v vezanem dokumentu in sicer je družba v obdobju od 4. 1. 2021 do vključno 8. 1. 2021 odkupila 200 lastnih delnic v skupni vrednosti 35.600,00 EUR in ne 480 delnic, kot je bilo pomotoma navedeno.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe


Cinkarna Celje d.d.
Datum: 13.1.2021