Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  12.1.2021 10:44
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-9/21
INI-9/21

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Obvestilo o sklepih 32. redne seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 32. redne seje skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala dne 7.1.2021.

Obvestilo o sklepih 32. redne seje skupščine družbe je v pripetem dokumentu.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

 

 

Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.
Datum: 13.1.2021