Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  11.1.2021 13:04
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-5/21
INI-5/21

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Spremembe uprave in nadzornega sveta

Datum: 12.1.2021