Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  6.1.2021 16:01
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-4/21
INI-4/21

DARS d.d., Celje

Finančni koledar za leto 2021

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje objavlja finančni koledar za leto 2021, ki je v pripetem dokumentu.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS d. d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let.

Komuniciranje
Datum: 7.1.2021
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar za leto 2021