Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  13.2.2020 15:14
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-72/20
INI-74/20

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Pričetek postopka dolgoročnega zadolževanja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Telekom Slovenije, d.d., je skladno z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah na Ministrstvo RS za finance podala vlogo za izdajo soglasja k začetku postopka dolgoročnega zadolževanja v višini do 100 mio evrov.

Sredstva bo družba predvidoma pridobila pri Evropski investicijski banki, za kar je slednja izkazala interes v okviru nezavezujoče ponudbe. S pridobljenimi sredstvi bo Telekom Slovenije, d.d., do leta 2023 financiral širitev in nadgradnjo dostopovnega optičnega omrežja v Sloveniji, s katerim postavlja infrastrukturne temelje za prihodnje telekomunikacijske dejavnosti.

Dostopovno optično omrežje, s katerim Telekom Slovenije, d.d., tudi nadomešča bakreno omrežje, uporabnikom omogoča visoke hitrosti dostopa do interneta in vrhunsko uporabniško izkušnjo širokopasovnih vsebin.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Telekoma Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 14.2.2020