Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  11.2.2020 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-66/20
INI-68/20

PETROL d.d., Ljubljana

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana imenoval upravo

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Na včerajšnji seji je Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana imenoval za petletni mandat tri člane uprave. Z današnjim dnem je mandat nastopila kot predsednica uprave mag. Nada Drobne Popović, člana uprave mag. Matija Bitenc in mag. Jože Bajuk pa bosta nastopila mandat dne 11.3.2020.

Matija Bitenc je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, z opravljenim magisterijem in licenco CFA.

Jože Bajuk je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim magisterijem sociologije.

Do nastopa mandata gornjih dveh članov bo v upravi delovala še vedno kot članica uprave mag. Danijela Ribarič Selaković. Članica uprave/delavska direktorica Ika Krevzel Panić ima mandat do 10.12.2020.

Nada Drobne Popović je kot članica in predsednica nadzornega sveta Petrol d.d., Ljubljana podala odstopno izjavo.

Sašo Berger
Predsednik nadzornega sveta
Datum: 12.2.2020