Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  10.2.2020 15:36
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-64/20
INI-66/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

SPREJET PLAN SKUPINE INTEREUROPA ZA LETO 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Intereuropa d.d. Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 10. februar 2020. Na današnji seji je nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. sprejel planski dokument skupine Intereuropa za leto 2020. Skupina Intereuropa načrtuje rast prihodkov od prodaje na 170,7 mio EUR in tudi v letu 2020 svoje aktivnosti usmerja v utrditev tržnega položaja vodilnega ponudnika celovitih logističnih storitev v Sloveniji ter JV Evropi. Skupina načrtuje EBITDA v višini 13,0 mio EUR, kar bodo omogočile tudi načrtovane investicije v višini 6,9 mio EUR. Poleg investicij v logistično infrastrukturo in informacijsko tehnologijo bo skupina Intereuropa vlagala tudi v kompetence zaposlenih in nadaljnji razvoj visoko kakovostnih logističnih storitev. V letu 2020 bo skupina Intereuropa skupaj s skupino Pošta Slovenije nadaljevala aktivnosti za izvedbo integracijskih postopkov po zaključku transakcije in druge projekte za doseganje sinergijskih učinkov.

Obvestilo za javnost bo dostopno na spletnem portalu Seonet in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu: www.intereuropa.si najmanj 5 let od datuma objave dalje.

Uprava družbe
Datum: 11.2.2020