Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  29.11.2019 15:37
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-812/19
INI-801/19

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – september 2019 – nerevidirani podatki

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., objavlja Informacijo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – september 2019 – nerevidirani podatki, ki jo je nadzorni svet družbe obravnaval na korespondenčni seji dne 29.11.2019.

 

Nerevidirana Informacija o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar –  september 2019 je v pripetem dokumentu.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Istrabenz,
holdinška družba, d.d.
Datum: 2.12.2019