Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  29.11.2019 15:18
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-811/19
INI-800/19

DATALAB, d.d., Ljubljana

Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in Skupine za obdobje od 01.07.2019 do 30.9.2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi objavljamo nekonsolidirane in konsolidirane nerevidirane poslovne rezultate prvega kvartala poslovnega leta 2020, ki se je pričelo dne 1.7.2019.

Poročilo  bo od 29.11.2019 dalje za obdobje pet let objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si).

 

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Datum: 2.12.2019