Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  29.11.2019 15:10
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-809/19
INI-798/19

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Finančni koledar za leto 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., objavlja finančni koledar objav za leto 2020, ki se nahaja v pripetem dokumentu.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 29. 11. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 2.12.2019
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2020