Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  29.11.2019 08:29
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-807/19
INI-796/19

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar - september 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, Ljubljana objavlja podatke o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za obdobje januar – september 2019. Več v prilogi.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 29.11.2019 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 2.12.2019