Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  29.11.2019 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-805/19
INI-794/19

UNIOR d.d., Zreče

Nerevidirano devetmesečno poročilo o poslovanju za obdobje januar – september 2019 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

 

Nerevidirano devetmesečno poročilo o poslovanju za obdobje januar – september  2019 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR.

Z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – september 2019 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR se je na svoji VI-13. redni seji dne 28.11.2019 seznanil tudi nadzorni svet družbe.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 2.12.2019
Pripeti dokumenti:  Poročilo 1-9/2019