Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  29.11.2019 08:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-802/19
INI-791/19

UNIOR d.d., Zreče

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

 

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2020.

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2020 je na svoji VI-13. redni seji dne 28.11.2019 obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet družbe.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 2.12.2019
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar 2020