Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  7.11.2019 08:30
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-708/19
INI-697/19

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v devetih mesecih leta 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 2. redni seji, ki je potekala v sredo, 6. novembra 2019, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do septembra 2019.

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 166,2 milijona evrov, kar je za 9 odstotkov oz. za 13,3 milijona evrov več kot v enakem obdobju lanskega leta. V čistih prihodkih od prodaje je imel EBITDA na ravni Skupine Telekom Slovenije 32,8-odstotni delež, medtem ko je bil ta delež v enakem obdobju lanskega leta 28,4-odstoten. Družba Telekom Slovenije, d.d., je v devetih mesecih dosegla EBITDA v višini 139,0 milijona evrov, kar je za 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 507,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, skupno pa 511,4 milijona evrov poslovnih prihodkov. Čisti prihodki od prodaje in poslovni prihodki so v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta nižji, vendar prihodki v letu 2019 ne vključujejo več prihodkov družbe Blicnet, ki je bila prodana v letu 2018. V letošnjem letu so nižji prihodki mobilnega blaga na končnem trgu, prihodki IT blaga in licenc ter prihodki na veleprodajnem trgu.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je na ravni Skupine Telekom Slovenije v devetih mesecih letošnjega leta dosegel 35,9 milijona evrov, kar je za 29 odstotkov oz. za 8,1 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Družba Telekom Slovenije, d.d., je v navedenem obdobju dosegla EBIT v višini 32,7 milijona evrov, kar je za 31 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 29,4 milijona evrov čistega dobička, kar je za 25 odstotkov oz. za 5,8 milijona več kot v enakem obdobju leta 2018.

Za naložbe je Skupina Telekom Slovenije v devetih mesecih namenila 116,1 milijona evrov.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 8.11.2019